Voor De Waard Transport, een DAF gewrapd in haar huisstijl.